Wirilander, Kaarlo Tillbaka

Wirilander, Kaarlo Verner (f. 14/8 1908 S:t Michel, d. där 16/10 1988), historiker, fil.dr 1951. W. var 1935-58 anställd vid Krigsarkivet och 1962-71 äldre forskare vid statens humanistiska kommission. Han var elev till Gunnar Suolahti och anslöt sig till dennes kulturhistoriska skola samt utgav i dennes efterföljd arbeten om officerskåren och ståndssamhället som helhet, bl.a. Suomen upseeristo 1700-luvulla (1950, sv. övers. Officerskåren i Finland under 1700-talet, 1964) och Herrasväkeä: Suomen säätyläistö 1721-1870 (1974, sv. övers. Herrskapsfolk: ståndspersoner i Finland 1721-1870, 1982). Han skrev även Savolax historia för tiden 1720-1870 (1960), ett digert arbete på drygt ettusenetthundra sidor.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter