Wikström, Kaj Tillbaka

Wikström, Kaj Lennart (f. 24/2 1939 Åbo), språkforskare, fil.dr 1977. W. blev den förste som disputerade i ämnet nordisk filologi vid Tammerfors universitet, där han också var biträdande professor 1978-80. Han var 1980-2002 professor i svenska språket vid Joensuu universitet, förste ordinarie professor på lärostolen som inrättats 1978. Semantik, lexikologi och grammatik med anknytning till språkinlärning är områden som W. har ägnat sitt intresse, bl.a. i doktorsavhandlingen Begreppsfältet kroppsövning som har svenskt idrottsspråk som tema. (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
filologi, nordiska språk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 30.10.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.02.2017 av Lasse Sundman