Wetterstein, Peter Tillbaka

Wetterstein, Leif Peter Leonard (18/6 1947 Hfrs) jurist, jur.dr 1980. W. arbetade 1972-75 vid Åbolands rättstjänst Ab och var 1977-84 tf. professor i privaträtt vid Åbo Akademi; professor i privaträtt med allmän rättslära sedan 1984. Han har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag, bl.a. ordförandeskapet i direktionen för Sjöfartsbranschens utbildningscentral 1987-90. W. har forskat i sjö-, handels- och skadeståndsrätt, bland arbeten märks Globalbegränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar (1980), Damage from international disasters (1989) och Redarens miljöskadeansvar (2004) samt Sjörättsliga skrifter I-III (1986-2000).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, jurister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Rättsväsen
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman