Westermarck, Nils Tillbaka

Westermarck, Nils Christian (f. 14/7 1910 Hfrs, d. 10/3 2002 Esbo), lantbruksekonom, agr.o.forstdr 1940, bror till Hakon Westermarck. Han var 1949-73 professor i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet (svenskspråkig professur) och skötte även professuren i hushållsekonomi 1967-71. Westermarck publicerade arbeten om lantbruksekonomiska och jordbrukspolitiska frågor, t.ex. Svenska Österbottens jordbruk och befolkningsförhållanden (1945), serien The role of planning and management on family farms (1966-1973), Kehitysmaiden ongelmia (1969) och Lantbruksekonomiska utblickar (1975). Westermarck tjänstgjorde 1953-54 som andre lantbruksminister och var 1970 lantbruksminister. Han utgav 1982 ett antal självbiografiska artiklar under titeln Ur en färdemans liv. Westermarck var i början av 1960-t. ordförande i den s.k. Westermarckkommittén som hade uppdraget att råda bot på överproduktionen inom lantbrukssektorn. Erhöll akademikers titel 1980.WestermarckN.jpg

Westermarck, Nils. Publicerade arbeten om lantbruksekonomiska och jordbrukspolitiska frågor. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lantbruksekonomi, ekonomer, professorer, hushållsekonomi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi