Wessman, (V.E.V.) Tillbaka

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus (V.E.V.) (f. 31/1 1879 Sibbo, d. 22/5 1958 Ekenäs), skolman, språkforskare och folklorist, fil.dr 1937. W. innehade 1906-25 lärarbefattningar i olika ämnen (bl.a. svenska, finska och religion) i Kuopio, Ekenäs, Mariehamn, Åbo och Borgå, längsta tiden som lektor i historia och samhällslära vid Ekenäs seminarium 1925-47. Vid sidan av det betungande läraryrket utförde W. ett storverk som samlare av dialekt och folkminnen, och han gjorde också en värdefull insats som utgivare av folklig tradition. 1925 -32 utkom i fyra häften hans Samling av ord ur östsvenska folkmål, som var ett tillägg till Herman Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. I Svenska litteratursällskapets serie Finlands svenska folkdiktning redigerade han åtta volymer om sägner, folktro, gåtor och lekar, fler än någon annan utgivare.

W. ägnade nyländskan ett speciellt intresse, bl.a. i Bidrag till kännedomen om de nyländska folkmålen med särskilt beaktande av sibbåmålet (1945-50). Hans gärd till hembygden var Boken om Sibbo I-III (1925-29). Erhöll professors titel 1942. (Ann-Marie Ivars)

WessmanVEVWessman, V.E.V. Disputerade 1937 på en ljudhistorisk och dialektgeografisk avhandling om dialekternas labiala vokaler. Foto: Museiverket.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skolor (läroinrättningar), språkforskning, lärare, forskare, folklorister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Skolor och gymnasier
Skapat 30.10.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman