Wennervirta Ludvig Tillbaka

Wennervirta (t. 1926 Wennerström), Ludvig (f. 6/9 1882 Borgå, d. 18/5 1959 Hfrs), konsthistoriker, fil.dr 1930. W. verkade som konstkritiker vid olika Helsingforstidningar och var 1932-48 docent i konsthistoria vid Helsingfors universitet. Han utgav i samarbete med andra experter verket Finlands konst från förhistorisk tid till våra dagar (1926), en lång rad konstnärsmonografier (bl.a. över Gallen-Kallela, Eero Järnefelt o. Hannes Autere) och andra konstböcker, bl.a. om Finlands medeltida kyrkomåleri. Hans doktorsavhandling (1930) behandlade gotiska monumentalmålningar i kyrkor i v. Finland och på Åland. I sin konstkritik kunde W. vara frän och ta ställning i samhälleliga och moraliska frågor; kristen etik och fosterländskhet återspeglade sig också i hans texter. Tillsammans med sin hustru Aija Forsell-W. åstadkom han en konstsamling som efter makarnas död donerades till Tavastehus konstmuseum. Erhöll 1952 professors titel. (Y. Levanto, Kirjoitetut kuvat: Ludvig Wennervirran taidekäsitys, 1991)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), konsthistoriker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi