Wahlström, Jarl Tillbaka

Wahlström, Jarl Holger (f. 9/7 1918 Hfrs, d. där 3/12 1999), frälsningsofficer, farbror till Erik Wahlström. Han kom från en familj där två generationer före honom varit verksamma i Frälsningsarmén. Wahlström tog studenten i Uleåborg 1936 och utexaminerades 1938 från Frälsningsarméns internationella kadettskola i London. Efter tjänstgöring vid fronten under fortsättningskriget bl.a. som upplysnings- och ordonnansofficer samt som militärpastor arbetade han 1945-60 huvudsakligen inom ungdomsarbetet, var 1960-63 divisionschef för Norra divisionen i Finland, 1963-68 chef för officersskolan och 1968-72 chefssekreterare vid Frälsningsarmén i Finland samt 1972-76 i Kanada och på Bermuda. Sistnämnda år utnämndes Wahlström till ledare för Frälsningsarmén i Finland och 1981 till territoriell ledare i Sverige. Han valdes 1981 som förste finländare till ledare och general för den internationella Frälsningsarmén i London, där han tjänstgjorde till 1986. Utgav 1989 memoarboken En vallfartssång.

WahlstroemJarl

Wahlström, Jarl. Var välkänd också utanför den egna rörelsens led, bl.a. tack vare förtroendeuppdrag inom scouting och ungdomsarbete. Foto: Lehtikuva, M. Kainulainen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
Frälsningsarmens officerare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 14.04.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi