Vornanen, Matti Tillbaka

Vornanen, Leo Matti (f. 3/7 1953 Kuusjärvi), zoofysiolog, fil.dr 1985. Han arbetade 1978-81 som assistent och forskare vid Åbo universitet och disputerade 1985 vid Joensuu universitet, där han 1998 utnämndes till docent i jämförande zoofysiologi 1998 och följande år till professor. Hans forskning gäller regleringen av hjärtats funktion med tyngdpunkten vid dess fysiologiska anpassning till olika syremiljöer och temperaturer hos fiskar. Han har med elektrofysiologisk och molekylärbiologisk metodik jämfört reaktionsmönster i hjärtmuskelcellernas funktion hos utvalda modellarter. (Kristian Donner)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskare, fysiologer, zoon
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman