von Wright, Viktor Tillbaka

von Wright, Viktor Julius (f. 5/8 1856 Kuopio sn, d. 16/5 1934 Hfrs), fabrikör, brorson till Magnus von Wright, från 1879 innehavare av en vide- och rottingfabrik i Hfrs. Han hade under studieåren i Tyskland 1875-78 blivit förtrogen med nya socialpolitiska strömningar och därvid kommit till övertygelsen att arbetarnas förhållanden måste förbättras, om Finland ville undgå att drabbas av den omstörtande socialistiska arbetarrörelsen. För detta ändamål ville von Wright särskilt verka för främjandet av arbetarnas bildningssträvanden. På hans initiativ bildades 1884 Helsingfors arbetareförening, vars ordförande han var till 1896, då den tilltagande radikaliseringen av organisationen gjort en vidare medverkan omöjlig för hans del. von Wright avgick detta år även från ordförandeposten i arbetardelegationen, ett 1893 grundat samarbetsorgan för ett 30-t. arbetarföreningar över hela landet; därmed ändades den s.k. wrightska eran inom den politiska arbetarrörelsen, som i fortsättningen kämpade för sin rätt under klasskampsparoller.

von Wright blev dock sina ursprungliga föresatser trogen och fortfor att verka för förbättrandet av arbetarnas sociala villkor; han var bl.a. initiativtagare till Anstalten för yrkenas främjande. Var 1906-18 ledamot av stadsfullmäktige i Hfrs (SFP). (V.J. v. Wright: Käsityöläisveteraanin muistelmia, red. V. Pinomaa, 1931)


VonWrightV.jpgvon Wright, Viktor. Ansåg att arbetarnas förhållanden måste förbättras om Finland ville undgå att drabbas av den omstörtande socialistiska arbetarrörelsen. Foto: Museiverket, Daniel Nyblin.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, fabriker, arbetarrörelsen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 15.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman