von Weissenberg, Kim Tillbaka

von Weissenberg, Kim Johan Alexander (f. 25/5 1941 Tfrs), skogsbiolog, fil.dr 1971. Efter studier i Hfrs och doktorandforskning 1969-71 vid North Carolina state university arbetade W. 1972-84 som forskare vid Skogsforskningsinstitutet. Han utnämndes 1984 till biträdande professor i skogspatologi vid Joensuu universitet, där han var prodekanus och dekanus för forstvetenskapliga fakulteten 1988-91. W. blev 1994 professor i skogspatologi vid Helsingfors universitet och verkade som dekanus för agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 1998-2003. Hans forskning gäller skogliga ekosystem och patogener, särskilt den svamp som förorsakar knäckesjuka hos tall. (Kristian Donner)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Kristian Donner
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skogsvetenskaper, forskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Naturvetenskaper
Skapat 18.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman