von Schalien, Randolf Tillbaka

von Schalien, Sven Nils Randolf (f. 13/3 1932 Hfrs), ingenjör, tekn.lic. 1962. S. innehade olika lärar- och forskarbefattningar 1954-62. Han var tf. professor i värmeteknik och processreglering vid Åbo Akademi 1962-71 och professor i värmeteknik där 1971-96; dekanus för kemisk-tekniska fakulteten 1977-81. S. har forskat i metallkelaters termodynamik, kristallisatorer och bioreaktorer. Han har skrivit läroboken Teknisk termodynamik och modellering (1981) som har utkommit i flera upplagor. (Peter Holmberg)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, ingenjörer (yrken), kemi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Naturvetenskaper
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 13.04.2017 av Lasse Sundman