von Hertzen, Heikki Tillbaka

von Hertzen, Heikki Olavi Fritiof (f. 21/11 1913 Viborg, d. 11/4 1985 Spanien), viceh. 1947. H. blev känd som initiativtagare till och grundare av trädgårdsstaden Hagalund. Efter några år i bankbranschen tillträdde H. 1943 befattningen som verksamhetsledare på det nygrundade befolkningsförbundet Väestöliitto. H. utformade där en samhälls- och stadsplaneringsideologi, som placerade familjen och barnet i förgrunden. Som praktiska målsättningar sattes goda, fungerande bostäder samt hygieniskt och moraliskt berättigad boendemiljö. H. såg de tätt byggda stadskvarteren som destruktiva miljöer för barn i uppväxtåldern och debatterade detta flitigt. 1945 hade H. företagit en studieresa i de övriga nordiska länderna, och i skriften Koti vaiko kasarmit lapsillemme, utgiven 1946, jämförde han de trånga finska stadskvarteren med nya, öppna radhus- och bostadsområden utanför stadskärnorna i grannländerna.

Med skicklighet och god organisationsförmåga lyckades han samla ett stort antal ledande fackföreningar och organisationer bakom tanken att bygga ett nytt bostadsområde. För ändamålet grundades bostadsstiftelsen Asuntosäätiö 1951, med H. som styrelseordförande. Stiftelsen övertog Hagalunds gårds marker i Esbo, som tidigare hade inköpts av befolkningsförbundet. Under H:s starka ledning genomdrevs det storslagna projektet, som vann erkännande även internationellt. H. verkade vid befolkningsförbundet fram till 1965, varefter han övertog direktörsskapet för bostadsstiftelsen Asuntosäätiö och ledde den till 1979. Hagalundprojektet medförde ett stort antal förtroendeuppdrag och hedersbetygelser. Tekn.dr h.c. 1974, professors titel samma år. (P.E)
VonHertzenHeikki

von Hertzen, Heikki. Skapade trägårdsstaden Hagalund genom visioner och orubblig energi. Foto: Privat samling.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
verksamhetsledare, vicehäradshövdingar, stadsplanerare, städer (offentligrättsliga samfund), stadsplanering
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi