von Haartman, Gabriel Erik Tillbaka

von Haartman, Gabriel Erik (f. 9/3 1757 Nagu, d. 2/8 1815 Åbo), läkare och ämbetsman, med.dr 1781, far till Carl Daniel och Lars Gabriel von H. Han utnämndes 1781 till adjunkt och anatomieprosektor vid Åbo akademi, 1784 till professor i anatomi, kirurgi och barnförlossningskonst; denna lärostol byttes 1789 ut mot den i praktisk medicin. G. var i två repriser, 1794-95 och 1808-09, rektor för akademin, där han uppenbarligen var den förste företrädaren för en egentlig, på empirismens grund vilande medicinsk vetenskap. Betydelsefulla var framför allt hans observationer om borsyrans antiseptiska effekt.

H. var en av Finska hushållningssällskapets grundare och från 1806 direktör i det av sällskapet inrättade diskontkontoret i Åbo. Han utsågs 1808 till ledamot av finska deputationen och adlades 1810; blev 1811 ledamot av regeringskonseljen och 1812 chef för finansexpeditionen samt var 1812-13 interimschef för kammar- och räkenskapsexpeditionen. H. var en av den nya regimens mest inflytelserika män och upphovet till en ämbetsmannadynasti vars inflytande sträckte sig fram till 1860-t. Ordförande i Collegium medicum 1811-15. Erhöll statsråds titel 1812.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi