von Bonsdorff, Pehr Adolf Tillbaka

von Bonsdorff, Pehr Adolf (f. 27/10 1791 Åbo, d. 11/1 1839 Hfrs), kemist, son till Gabriel von Bonsdorff. Han blev 1816 docent, 1818 adjunkt och 1823 professor i kemi i Åbo, varifrån han 1828 flyttade till Helsingfors med universitetet. Förutom för sin företrädare Gadolin studerade han för Berzelius (till vars mest framstående elever han hörde) och i London och Paris. Utgav en del betydande arbeten från mineralogins och den oorganiska kemins område, bl.a. den i Sverige prisbelönta undersökningen Om atmosferiska luftens inverkan vid metallers oxidation (1836).

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historia, kemister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kemi
Skapat 14.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi