Visans vänner Tillbaka

Visans vänner, nätverk av föreningar för vissångare i de nordiska länderna (jfr visa). Den första visvänsföreningen i Finland grundades i Hfrs 1945 på initiativ av Nils Wilhelm "Limpan" Lindholm (1912-88). Denne hade under kriget grundat frontkören "Limpans Sängerknaben" och var vid denna tid en etablerad vissångare. Föreningen blev snabbt ett centrum för den finlandssvenska viskonsten, på sällskapets månatliga "knäppaftnar" har otaliga sångare tagit sina första steg på visestraden. Bland de tidiga vissångarna kan nämnas bl.a. Ebba Löfström, Väinö "Väkä" Österberg, Maynie Sirén, Harriet Winckelmann och Benedict Zilliacus; senare välkända vissångare är bl.a. Bosse Österberg, Barbara Helsingius, Maryelle Lindholm, Henrik Huldén, Lasse von Hertzen och Anders Rusk. Sällskapet Visans vänner i Hfrs följdes 1966 av en motsvarande förening i Åbo, grundad på initiativ av Åbotrubaduren Tom Gardberg. Denna har i sina led haft vissångare som Olle Söderholm, Rosie Djupsund, Arto Rintamäki och Nilla Hansson. 1976 grundades en visförening också i Östra Nyland av bröderna Uffe & Bosse Andersson (Uffe & Bosse) tillsammans med bl.a. Kim Floor och Patrick Eriksson. Bl.a. trubaduren Wesley Koivumäki och gruppen Argbiggorna kommer därifrån. Föreningen arrangerade under många år de populära Dikt och ton-konserterna samt Höstvisan i Pellinge. 1976 bildades även V. i Vasanejden, vars initiativtagare och förste ordförande var Håkan Streng.

V. i Hangö tillkom 1985. Föreningens årliga nordiska visfester i mitten av juni har blivit synnerligen populära. Bland vissångare där märks Bo-Börje Ekholm, Rainer Roth, "Pigge" Svenskberg, Thomas Lundin och Sten Öhman. Föreningen står även bakom kulturmagasinet Victor i Hangö. Ytterligare finns V. i Västnyland med säte i Ekenäs (gr. 1975) och V. på Åland.

Kriteriet för medlemsskap var ursprungligen att vederbörande skulle kunna framföra visor till eget ackompanjemang; detta krav har dock på senare tid luckrats upp i många föreningar. På finskt håll har visan som konstart inte vunnit samma popularitet. 2002 grundades den finskspråkiga föreningen Helsingin laulelman ystävät HELY ry., vars månatliga öppna trubadurträffar på komediteatern Arena har blivit synnerligen uppskattade. Ett aktivt nordiskt samarbete bland visvänner koordineras av föreningen !NordVisa. (Patrick Eriksson)

Vid Finlands svenska sång- och musikförbunds sångfest "Ta i ton" i Åbo 10-12/6 2011 var Visans Vänner-rörelsen första gången inbjuden, med en maratonkonsert i kulturcentret Aboa Vetus & Ars Nova. (red.)
VisansVaenner

Visans vänner. Lutan, tecknad av visvännen Torsten Nygård, är logotyp för Sällskapet Visans vänner rf. i Hfrs. Foto: Visans vänner i Helsingfors rf.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nordiskt samarbete, visor, vokalister, föreningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Musik
Skapat 27.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi