Virtaranta, Pertti Tillbaka

Virtaranta, Erkki Pertti Ilmari (f. 20/5 1918 Karkku, d. 9/7 1997 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1950. V. var 1948-55 lektor i finska språket vid Lunds universitet, blev 1955 chefredaktör för Karjalan kielen sanakirja (del 1 utkom 1968, del 6 2005), och var 1959-83 professor i finska språket vid Helsingfors universitet. V. är mest känd som outtröttlig insamlare av finska dialekter, en 1900-talets Lönnrot. Han utgav en mängd dialektböcker, t.ex. Hämeen kansa muistelee (1950), Elettiinpä ennenkin (1953), Someron murrekirja (1973) och ett stort antal artiklar om ingriska, lydiska, karelska, amerikafinska och hemmafinska dialekter. Hans strikt vetenskapliga forskning berörde främst ljudhistoria, speciellt i Satakuntadialekterna. På V:s initiativ grundades 1959 det finska dialektarkivet Suomen kielen nauhoitearkisto, där det idag finns 23 000 timmar bandupptagningar från praktiskt taget alla finska dialekter (Forskningscentralen för de inhemska språken). V. gjorde en betydande insats för att utveckla finskundervisningen vid utländska universitet. (Fred Karlsson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språk, professorer, forskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman