Verkko, Veli Tillbaka

Verkko, Veli Kaarle (f. 8/7 1893 Hfrs, d. där 6/4 1955), kriminolog, fil.dr 1932, son till Kaarle W. Han var 1918-40 tjänsteman vid justitieministeriet och 1940-55 chef för rättsstatistiska avdelningen vid Statistiska centralbyrån. Han var 1940-48 docent i kriminologi vid Helsingfors universitet; tf. professor i sociologi 1946-48 och ordinarie professor från 1948. V. publicerade ett stort antal på statistiskt material baserade arbeten om våldsbrottslighet och andra kriminologiska fenomen, bl.a. Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason määräämisestä (2 bd, 1931), Alkohollagstiftningens inverkan på brottsligheten i Finland (1944) och Homicides and suicides in Finland and their dependence on national character (1951). En av hans teser var, att den höga våldsbrottsligheten beror på en särskild benägenhet hos finländarna att under alkoholens inflytande gripa till våld, vilket inte har accepterats av senare forskning. (R. Jaakkola, V.V.: moraalistatistikko ja Suomen ensimmäinen kriminologi, 1986)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), kriminologi, statistiker (yrken)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Rättsväsen
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman