Vasabladet Tillbaka

Vasabladet, politiskt obunden dagstidning som utges i Vasa. V. är grundad 1856 och därmed Finlands näst äldsta nu utkommande tidning. Som föregångare räknas Vasa Tidning (1839-48) och Ilmarinen (1848-55). V. sammanslogs 1932 med allmogetidningen Wasa Posten (gr. 1898). V. redigerades till en början i en konservativ anda, men har under 1900-t. profilerats som ett liberalt organ med fri och öppen diskussion. I den interna finlandssvenska debatten har tidningen envetet lyft fram österbottniska intressen. Västerländskt humanistiska värden försvarades under ett halvt sekel (1913-62) av chefredaktören Edvin Sundquist, som även var huvudägare och styrelseordförande. Under Birger Thölix tid som chefredaktör (1964-92) växte V:s betydelse även på ett nationellt plan.

Utöver regionalt österbottniskt material och allmän nyhetsjournalistik har V. uppmärksammats för sin breda kulturbevakning, där kulturredaktörer som Kaj Hagman och Bertel Nygård blivit kända långt utanför regionen. Med sin upplaga på 23 693 exemplar (2008) är V. den näst största dagstidningen i Svenskfinland. Den ägs sedan 1980-t. av Harry Schaumans stiftelse och redaktionellt samarbete har inom ramen för HSS-Media (grundat 1998) utvecklats mellan V. och stiftelsens övriga tidningar Jakobstads Tidning och Syd-Österbotten. Tidningarnas gemensamma redaktion hade 2007 sammanlagt 90 anställda. (B. Thölix, En annan historia. Kring V. fram till första världskriget, 1981, Alla våra gårdagar. Tidningen som historia och efterglöd 1912-64, 1996; N-B. Stormbom, Edvin Sundquist, tidningsman I-II, 1988, 1999) (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Massmedier
Skapat 03.09.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi