Vartiainen, Perttu Tillbaka

Vartiainen, Perttu (f. 17/5 1953 Sysmä), geograf, fil.dr 1984. V. fungerade 1992 och 1994 som professor i planeringsgeografi vid Helsingfors universitet och utnämndes sistnämnda år till professor i samhällsgeografi vid Joensuu universitet, där han sedan 2003 valdes till rektor, ett uppdrag som han sköter åtminstone fram till 2008. Han har utövat ett starkt inflytande på kultur- och samhällsgeografins utveckling i Finland från slutet av 1980-t. och har flitigt anlitats av myndigheter och ministerier som sakkunnig, särskilt i frågor gällande regional utveckling och regionalpolitik. V:s forskning har dels varit synnerligen teoretisk till sin natur, med flera metodologiska och idéhistoriska publikationer, dels starkt förankrad i konkret planering och regional utveckling. Han har ägnat uppmärksamhet särskilt åt stadsnätverk i Finland, kring Östersjön och inom EU. (John Westerholm)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter