Valkonen, Tapani Tillbaka

Valkonen, Yrjö Tapani (f. 26/12 1941 Loimaa), sociolog, pol.dr 1970. V. var 1971-77 biträdande professor i sociologi vid Helsingfors handelshögskola och blev 1977 professor i sociologi, särskilt demografi, vid Helsingfors universitet; forskarprofessor vid Finlands Akademi 1991-96 och 2000-04 innehavare av en föränderlig tidsbunden professur i stadsforskning vid Helsingfors universitet. Han har genom sin verksamhet haft ett starkt inflytande på uppkomsten av nya infallsvinklar i forskningen kring socioekonomiska och regionala skillnader i dödlighet.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), sociologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Sociologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter