Valhallaorden Tillbaka

Valhallaorden, hemligt sällskap bildat 1783 på Sveaborg av Jan Anders Jägerhorn, sedermera utbrett över landet med grundaren som högste styresman ("drott") och av honom tillsatta personer som chefer ("wallfauder") för lokala avdelningar ("kommanderier"). Adliga officerare på Sveaborg antogs till medlemmar. Inom sällskapet diskuterades politiska och moraliska frågor i upplysningstidens anda. Den ursprungligen kungligt sinnade orden upplöstes kort efter Anjalaförbundet, då missnöjet bland officerarna utbredde sig. Ordens verksamhet återupptogs 1972.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
officerare, hemliga sällskap
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 22.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman