Vaivio, Fedi Tillbaka

Vaivio, Fedi Lennart (f. 2/7 1927 Tfrs), nationalekonom, ekon.dr 1959. V. var 1963-92 professor i nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola och dess rektor 1990-92 samt kansler 1992-95. V:s doktorsavhandling bar titeln Liikepankin likviditeettiongelma koko pankkijärjestelmää silmällä pitäen. Han skrev vidare bl.a. läroboken Talouselämän kiertokulku (1963), som under de följande två decennierna utkom i flera upplagor (sv. övers. Det ekonomiska kretsloppet 1970).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), nationalekonomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter