Västerkulla Tillbaka

Västerkulla, fi. Länsimäki, tätort av sovstadstyp inom Håkansböle serviceområde i ö. Vanda, 5 660 inv. (2005). V. är beläget på mark som utbrutits från Westerkulla gård, bildad 1626 genom sammanslagning av tio hemman, donerade till Reinhold Wunsch. Gården, som senare ägts av bl.a. släkterna Rosenhane, Burtz, Armfelt, Anckarsvärd, Hagelstam, Sivén och (sedan 1924) Thuring, åtnjöt säterifrihet från 1633, reducerades 1683 och ombildades till säterirusthåll samt köptes till skatte 1797. Byggnaderna på gårdscentrum förstördes i en häftig eldsvåda 1826 då en krutkällare exploderat. Efter branden byggdes en ny huvudbyggnad, och 1875 uppfördes ett hus i närheten så att byggnadernas fasader på trädgårdssidan kom i linje med varandra. Byggnaderna förenades 1915, enligt ritningar av arkitekt Jarl Eklund, till ett ståtligt corps de logis. Gårdens totalareal är i dag ca 350 ha, varav 180 ha åker. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; B. Lönnqvist, Gamla gårdar i Helsingforstrakten, 1995)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lokalhistoria, herrgårdar, tätorter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Befolkning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.04.2017 av Lasse Sundman