Väisälä Vilho Tillbaka

Väisälä (t. 1906 Veisell), Vilho (f. 28/9 1889 Kontiolax, d. 12/8 1969 Hfrs), meteorolog och geofysiker, fil.dr 1919, bror till Kalle V. Han var 1919-48 chef för aerologiska avdelningen vid Meteorologiska centralanstalten, 1926-48 docent i meteorologi vid Helsingfors universitet och 1948-58 e.o. professor. Som forskare var V. huvudsakligen verksam inom den experimentella meteorologin; konstruerade bl.a. en radiosond, den s.k. Väisäläsonden, som fått stor användning även utomlands (den är i bruk i över 100 länder). Han var till sin död vd för Vaisala Oy, ett av honom grundat företag, som tillverkar aerologiska och andra mätinstrument samt mätsystem främst för exportmarknaden. Det inledde 1981 som första företag i Finland tillverkning av halvledarkretsar. (O. Lehto, Oman tien kulkijat, 2004)

VaeisaelaeVilhoVäisälä, Vilho. Utförde sitt mest betydelsefulla arbete som utvecklare och uppfinnare av tekniker för tillverkning av meteorologiska instrument. Foto: Vaisala Oyj.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), meteorologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Meteorologi
Skapat 30.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 30.07.2009 av Sigbritt Backman