Väestöliitto Tillbaka

Väestöliitto, Finska befolkningsförbundet, Hfrs, organisation som bedriver verksamhet inom familje- och befolkningspolitik, gr. 1941. Medlemmar i förbundet är 29 inom dessa sektorer arbetande organisationer. Tyngdpunkten i organisationens verksamhet är förlagd på värnandet av familjernas väl.

V. arbetar för ett samhälle där befolkningsutvecklingen är balanserad (jfr befolkningspolitik). Förbundet har bidragit till uppkomsten av bl.a. barnbidragssystemet och den s.k. aravalagstiftningen. V. tar initiativ och forskar inom sitt verksamhetsområde samt bedriver rådgivning i familje-, ärftlighets-, fertilitets- och sexualfrågor. Dess forskningsanstalt (Väestöntutkimuslaitos, gr. 1946) har bl.a. sedan 1997 årligen låtit göra en familjebarometer. Den genetiska kliniken inledde sin verksamhet 1972. Förbundet har dessutom fertilitetskliniker i Hfrs (gr. 1986), Uleåborg (gr. 1991), Åbo (gr. 1997) och Tfrs (gr. 2003). 1945 grundade V. blomsterfonden Suomen kotien kukkasrahasto, vars syfte är att stöda förbundets verksamhet. Det utger sedan 2006 tidskriften Pari & perhe. (Perheen puolesta: V. 1941-1991, red. K. Österlund m.fl., 1991; Mukana elämässä: V. 1941-2001, red. P. Alkio m.fl., 2001)

VaeestoeliittoVäestöliitto inledde sin receptfria postorderförsäljning av preventivmedel 1970. Märket Sultan har blivit ett begrepp på kondommarknaden och har i åratal varit Finlands mest sålda kondom. Foto: Suomen RFSU Oy.Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
befolkningspolitik, föreningar, preventivmetoder
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Befolkning
Skapat 30.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 20.04.2017 av Lasse Sundman