Vaala Kaarlo Tillbaka

Vaala (t. 1924 Vihervirta), Kaarlo Oskar Eino (f. 15/1 1899 Åbo, d. 13/1 1982 Hfrs), militär, generallöjtnant (1956). V. deltog som frivillig plutonchef i kriget 1918, genomgick artilleriskolan 1918 och Krigshögskolan 1924-26 samt var 1928-29 lärare i artilleritaktik och vapenlära vid den sistnämnda. Under vinterkriget förde han befälet över JR 13 på Karelska näset och var under mellankrigsperioden chef för operativa avdelningen vid landstridskrafternas stab och chef för skyddskårernas befälsskola. I fortsättningskriget var han kommendör för JR 13 på Aunusnäset och vid Svir aug. 1941-febr. 1942. V. blev därefter kommenderad till VI AK:s stab för uppgörande av Aunusnäsets befästningsplan och var 1942-44 chef för Högkvarterets kommandoavdelning. Efter kriget var V. tf. och ordinarie chef för gränsbevakningen från 1947 till 1962, då han avgick med pension. Som ordförande för den s.k. Vaalakommissionen ledde han den interimistiska förvaltningen av det i januari 1956 återbördade Porkalaområdet fram till 30/5 1956. (Erik Appel)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
generallöjtnanter, vinterkriget, fortsättningskriget
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 20.04.2017 av Lasse Sundman