Utställningen för arbetarskydd Tillbaka

Utställningen för arbetarskydd (Työsuojelunäyttely), Tfrs, utställnings- och informationscentral, underlyder social- och hälsovårdsministeriet. U:s föregångare grundades 1909 av Vera Hjelt och övertog en del av det 1918 nedlagda hygieniska museets (gr. 1895) samlingar. Utställningen verkade först enligt senatens, senare statsrådets instruktion fram till 1944, varefter en förordning om u. utfärdades. U. arbetade som ett slags socialmuseum i Hfrs fram till 1973, då utställningen nedlades. Samlingarna spreds därefter åt olika håll, arbetarskyddsmaterialet flyttades till Tfrs sistnämnda år genom grundandet av dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen. Där öppnades U. snart på nytt som renodlad arbetarskyddsutställning och är sedan 1979 inhyst i statens kanslihus. Sedan Arbetarskyddsstyrelsen lagts ned 1993 övergick utställningen först till arbetsministeriets arbetarskyddsavdelning, därefter 1997 till social- och hälsovårdsministeriets motsvarande avdelning. Sedan 1999 är utställningen en del av arbetarskyddsdistriktens förvaltning och utgör en nationell enhet placerad i Tavastlands arbetarskyddsdistrikt. Utställningen indelas i olika områden, bl.a. för ergonomi, psykisk hälsa och EU-lagstiftningen inom sektorn.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, utställningar, arbetarskydd
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Museer
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 20.04.2017 av Lasse Sundman