Utbildningsstyrelsen Tillbaka

Utbildningsstyrelsen, Hfrs, centralt sakkunnigämbetsverk under undervisningsministeriet, inrättades 1869 som Överstyrelsen för skolväsendet och hette 1918-91 Skolstyrelsen. U. har till uppgift att svara för utvecklandet av utbildningen inom sitt verksamhetsområde, främja uppnåendet av goda resultat i utbildningen och ge akt på hur utbildningen ordnas. Vid u. finns verksamhetsenheter för utveckling, kvalitet och uppföljning, sektortjänster och svenskspråkig utbildning (linjen för svenskspråkig utbildning ersatte vid omorganiseringen 1991 den 1920 inrättade svenska avdelningen). Chef för u. är en generaldirektör, medan varje verksamhetsenhet leds av en överdirektör. (U. Somerkivi/G. Cavonius/M.O. Karttunen, Kouluhallitus-Skolstyrelsen, 1979)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
utbildning, statsförvaltning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kommunal- och statsförvaltning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 20.04.2017 av Lasse Sundman