Unionen Tillbaka

Unionen (Unioni), Kvinnosaksförbund i Finland (Naisasialiitto Suomessa), Hfrs, grundades 1892 sedan ett antal medlemmar utträtt ur Finsk kvinnoförening i protest mot den enligt deras åsikt alltför diktatoriska ledningen (kvinnorörelser). U. har alltsedan uppkomsten aktivt deltagit i kampen för kvinnans frigörelse och bevakat kvinnans intressen på olika områden. Förbundet är expertorgan i frågor som berör jämställdhet och deltar i lagberedning genom att inom sitt kompetensområde avge utlåtanden om lagförslag. Unga kvinnors korttidsanställning, föräldraledighet, samordning av familjelivet och arbetslivet, rätten till konstgjord befruktning, köp av sex och människohandel är aktuella frågor som engagerat förbundet. U. är medlem i Kvinnoorganisationer i samarbete och samarbetar med olika nationella och internationella kvinno- och människorättsorganisationer. Förbundet strävar bl.a. efter att väcka kvinnor till medvetande om feministiska värden, öka antalet kvinnor bland beslutsfattarna samt aktivt följa hur press, radio och tv framställer kvinnor. U:s viktigaste verksamhetsformer är förutom Kvinnornas öppna högskola (Avoin naisten korkeakoulu) diskussionsgrupper och seminarier, som behandlar frågor som speciellt berör kvinnor. Förbundets medlemsantal som idag (2011) är omkring 2 300 har de senaste åren visat en stigande trend.

U. arrangerade från 1922 den årligen återkommande Kvinnornas julmässa för eget arbete (försäljning av olika hemgjorda alster). Denna verksamhetsform övertogs 1979 av den nygrundade föreningen Naisten kulttuuriyhdistys. Förbundet erhöll 1952 som testamentarisk donation Ida Salins sommarhem på Drumsö. I villan arrangeras bl.a. kurser och seminarier. I anslutning till föreningens kansli i Hfrs verkar konstgalleriet Naistenhuone. Sedan 2002 ger förbundet ut tidskriften Tulva. (M. v. Alfthan, Sju årtionden med U., 1965; T. Försti/M. Hagner, Sufragettien sisaret, 2006; C.H. Puranen, Om U. litet jag tala vill: Kvinnosaksförbundet Åbo-Unionen r.f. 100 år, 2006)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
feminism, politik, föreningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 07.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 24.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi