undervisningsministeriet Tillbaka

undervisningsministeriet handlägger ärenden rörande utbildning och vetenskap, konst, kultur, idrott och ungdomsarbete, arkivväsendet, museiväsendet och det allmänna biblioteksväsendet, den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund, vidare studiestöd och upphovsrätt. Vid u. finns en utbildnings- och forskningspolitisk avdelning och en kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk avdelning, vartill gemensamma uppgifter på ministeriet sköts av en förvaltningsenhet, en ekonomienhet, ett internationellt sekretariat, en dataenhet och en kommunikationsenhet. Det förestås av undervisningsministern; därtill finns sedan 1970 en kulturminister, som handhar ärenden rörande konst, kultur, idrott och ungdomsarbete, biblioteksväsendet, kyrkliga angelägenheter samt upphovsrätt och studiestöd.

Under ministeriet lyder bl.a. arkivverket, Biblioteket för synskadade, Centret för internationellt personutbyte, Depåbiblioteket, Finlands Akademi, Finlands filmarkiv, Forskningscentralen för de inhemska språken, Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Institutet för Ryssland och Östeuropa, länsstyrelsernas bildningsavdelningar, Museiverket, Ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, Statens filmgranskningsbyrå, Statens konstmuseum, universiteten och högskolorna, Utbildningsstyrelsen, Oy Veikkaus Ab och yrkeshögskolorna. Ministeriet utdelar sedan 1993 Finlandspriset till konstnärer och författare. (Opetusministeriön historia, 7 bd, 1976-97)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter