Ultra, tvåspråkig kulturtidskrift, utgavs 1922 i Hfrs under redaktion av L.A. Salava. Till redaktionen hörde L. Haarla, Raoul af Hällström och Hagar Olsson, till det fasta medarbetargardet bl.a. G. Björling, E. Diktonius, R. Enckell, U. Kailas och K. Vala. Ultra var ett viktigt forum för den finlandssvenska modernismen.
Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kulturtidskrifter, modernism, tvåspråkiga verk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 08.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi