Udd, Wilhelm Tillbaka

Udd, Isak Wilhelm (9/12 1882 Malax, d. 11/5 1940 Hfrs), byggmästare, köpman. U. utexaminerades 1902 från Vasa industriskola och praktiserade som byggnadsritare hos Gustaf Estlander samt hos Armas Lindgren och arkitektbyrån Jung & Jung. Tillsammans med sina äldre bröder, byggmästarna Edvin U. (1875-1921) och Mikael August U. (1877-1953), båda likaså utexaminerade från Vasa industriskola, grundade och ledde han Bröderna Udd Byggnadskontor i Hfrs och innehade 1909-11 även en arkitektbyrå tillsammans med Valter Thomé. Bröderna ritade och uppförde ett flertal bostadsbyggnader i det centrala Hfrs, närmast i s.k. byggmästarjugend, men också magnifikare flervåningshus, bl.a. Skillnadsgatan 7 och 9, Södra Kajen 18, Kaserngatan 46, Bulevarden 22 och Annegatan 2 (tills. m. Thomé). U. deltog aktivt i huvudstadens finansliv och det politiska livet och var bl.a. medlem av Svenska Finlands folkting samt medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Hfrs. Han valdes 1924 till elektor vid presidentvalet 1925. Även om U. främst var verksam i Hfrs, blev han också en central gestalt inom den österbottniska byggnads- och företagsverksamheten och idkade därtill jordbruk på gården Öjna i Petalax. Efter U:s död arbetade företaget Bröderna Udd länge som byggvaruhandel och brädgård i Gräsviken i Hfrs. (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
byggmästare, handelsmän, företagsverksamhet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Handel
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.05.2017 av Lasse Sundman