Tuomisto, Jouko Tillbaka

Tuomisto, Jouko Juhani (f. 13/3 1939 Kurikka), läkare, med.o.kir.dr 1968. T. verkade 1965-69 som assistent vid farmakologiska institutionen vid Helsingfors universitet och utnämndes 1971 till docent i farmakologi samt 1983 i toxikologi och farmakokinetik 1983. Han var 1978-82 professor i toxikologi och farmakokinetik vid Kuopio högskola och med om att grunda avdelningen för miljöhälsa vid Folkhälsoinstitutet i Kuopio; chef för avdelningen 1983-2004. T. var 1991-96 forskarprofessor och 1998-2004 professor i miljöhälsovård vid Kuopio universitet. Hans vetenskapliga publikationsverksamhet spänner över ett brett område som inkluderar farmakologi, toxikologi och miljöhälsa.

T. är mest känd för sina pionjärinsatser inom finländsk miljöhälsoforskning. Under hans ledning blev avdelningen för miljöhälsa i Kuopio internationellt erkänd för sin forskning i fukt- och mögelskador och andra hälsoproblem i boendemiljön, i sambandet mellan luften vi andas och hälsan samt i relationen mellan miljö, allergier och cancer. T:s expertis inom området miljö och hälsa har använts inom samhällsplaneringen både i hemlandet och av Europeiska unionen. Belönades 2005 med ett hederspris av Juha Vainios stiftelse och utnämndes detta år även till hedersdoktor vid Kuopio universitet. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter