Tuominen, Leo Tillbaka

Tuominen, Leo Olavi (f. 19/1 1911 Åbo, d. 3/4 1981 Menton, Frankrike), diplomat. T. antogs i utrikesförvaltningens tjänst 1934, först som kanslist vid beskickningen i Paris 1934, attaché i Riga 1938 och Warszava 1939. Under andra världskriget hade han olika befattningar vid utrikesministeriet och avancerade snabbt i karriären efter att ha varit konsul i Antwerpen 1946 och legationssekreterare i Bryssel 1947. T. var 1948-50 biträdande avdelningschef för handelspolitiska avdelningen, vilket blev avgörande för hans inriktning på handelspolitik. 1950-52 var han beskickningschef vid FN-representationen i Genève och 1952-55 sändebud i Buenos Aires.

T. återkom till utrikesministeriet som chef för handelspolitiska avdelningen 1955-56. Han utnämndes till ministeriets högsta tjänsteman som statssekreterare 1956-57. Om många av hans posteringar dittills hade varit relativt kortvariga, följde nu en ovanligt lång tid, elva år som ambassadör i London 1957-68. Som handelspolitiker var han nu i sitt esse och hade en central roll i många handelsförhandlingar. Efter London kunde T. dra sig tillbaka till Rom några år (1968-69), men det dröjde inte länge förrän han igen betroddes med två viktiga ambassader, Stockholm 1969 och Washington 1972, varifrån han pensionerades 1977.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
diplomater, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 27.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi