Tudeer, Alf Tillbaka

Tudeer, Alf Emil (f. 13/5 1885 Hfrs, d. där 8/10 1968), statistiker, fil.lic. (disp) 1915. T. var 1913-25 anställd vid Statistiska centralbyrån; var därefter chef för Finlands Banks statistiska avdelning till 1944 och innehade fram till 1955 befattningen som chef för bankens institut för ekonomisk forskning. Han var 1939-40 statsministerns (A.K. Cajander) sekreterare. T:s sakkunskap togs i anspråk för många förtroendeuppdrag inom den ekonomiska sektorn, bl.a. som ordförande för olika statskommittéer. Han redigerade flera handböcker samt var mångårig huvudredaktör för tidskriften Kansantalouden Aikakauskirja. T. är en av förgrundsgestalterna på den nationalekonomiska och statistiska forskningens område i Finland; av hans vetenskapliga arbeten kan nämnas Finlands Bank 1912-36 (1939). Erhöll professors titel 1944.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), statistiker (yrken)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Informations- och kommunikationsteknik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter