Tryggvason, Karl Tillbaka

Tryggvason, Karl (f. 17/3 1947 Reykjavik), läkare, med.o.kir.dr 1977. T., som utexaminerats från Uleåborgs universitet, utnämndes 1980 till docent i medicinsk kemi och 1985 till docent i klinisk kemi. 1987-94 var han professor i biokemi vid naturvetenskapliga fakulteten vid Uleåborgs universitet. Sedan 1994 verkar T. som professor i medicinsk kemi vid Karolinska institutet i Stockholm. Han var en av grundarna av Biocenter Oulu och verkade sedermera som dess vetenskapliga direktör.

T. är internationellt känd för sina biomedicinska studier av blodplasmats passage genom njurarna och för att ha klarlagt den molekylärgenetiska bakgrunden till vissa ärftliga njursjukdomar. Han har speciellt inriktat sig på strukturen och funktionen hos basalmembranerna i njurarnas glomeruli. Internationellt kända är också hans upptäckter i fråga om basalmembranernas roll vid invasiv växt och spridning av cancer. För sina vetenskapliga insatser har han belönats med bl.a. Louis-Jeantet-priset i medicin 2002. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 26.05.2016 av Johan Lindberg