Tollanderska priset Tillbaka

Tollanderska priset, Svenska litteratursällskapet i Finlands främsta utmärkelse, som växelvis tilldelas en skönlitterär och en facklitterär författare. Priset har utdelats sedan 1913; medel tas ur en fond som grundades till minne av bankiren Karl Emil Tollander. Prissumman uppgick 2007 till 24 000 €. (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi