Toivonen, Yrjö Tillbaka

Toivonen, Yrjö Henrik (f. 19/1 1890 Koskis, Åbo o. Björneborgs län, d. 16/5 1956 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1932. Toivonen var 1934-48 professor i finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet, därefter ledamot av Finlands Akademi. Hans forskningar kan främst hänföras till ljudhistoria och etymologi (han presenterade 800 etymologier, många av dem senare förkastade). Bland större arbeten märks K.F. Karjalainens Ostjakisches Wörterbuch (2 bd, 1948), som han fullbordade efter dennes död. Första delen av Suomen kielen etymologinen sanakirja utkom 1955 helt skriven av Toivonen, och del 2 år 1958 skriven av Toivonen, Aulis J. Joki och Erkki Itkonen. De återstående fyra delarna utkom 1962-78.ToivonenYrjo.jpgToivonen, Yrjö. Hans forskning behandlade främst ljudlära och etymologi, en vetenskap som tolkar ordens ursprung. Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språkforskning, forskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 30.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 30.05.2017 av Lasse Sundman