Tötterman Guido Tillbaka

Tötterman, Guido Hilmer Rafael (f. 5/3 1901 Hfrs, d. där 13/8 1985), läkare, med.o.kir.dr 1939. T. blev 1943 docent i invärtes medicin vid Helsingfors universitet och var 1950-63 överläkare vid invärtesmedicinska avdelningen, Maria sjukhus. Han intresserade sig för laboratorieundersökningar och blodsjukdomar, speciellt den perniciösa bandmaskanemin. Om dess uppkomstmekanism hyste han åsikter som skilde sig från dem Bertel von Bonsdorff med medarbetare framförde, vilket ledde till en under finländska förhållanden sällsynt vetenskaplig fejd. Erhöll professors titel 1954. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter