Tilgmann, Ferdinand Tillbaka

Tilgmann, Ferdinand Fredrik Christoph (f. 30/9 1832 Kassel, d. 11/10 1911 Hfrs), grafiker. T. kom 1857 till Norrköping, där han litet senare grundade ett stentryckeri. 1862 blev han direktör för stentryckeriet Polen & C:o i Hfrs, där han 1869 upprättade ett eget företag, Tilgmann Oy Ab. Redan 1864 fick T. i uppdrag att rita och trycka finska statens premieobligationer och stämpelmärken, de första i sitt slag i Finland. 1886 grundade han på uppdrag av staten Finlands Banks sedeltryckeri och blev dess chef. T. framträdde även som lyriker och komponist under signaturen F. Christoph; bl.a. publicerade han Fänrik Ståls sägner i tysk översättning.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter