Tikkanen, Matti J Tillbaka

Tikkanen, Matti J uhani (f. 13/3 1943 Tfrs), läkare, med.o.kir.dr 1972. T., som är specialist i inre medicin och endokrinologi, utnämndes 1973 till docent i experimentell endokrinologi och 1983 till docent i inre medicin vid Helsingfors universitet. Han verkade 1993-96 som biträdande professor och biträdande överläkare vid I medicinska kliniken och är sedan 1996 professor i invärtesmedicin vid Helsingfors universitet och överläkare vid medicinska kliniken vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. T. verkade 1996-2006 i tre på varandra följande perioder som dekanus för medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. I sin forskning har T. koncentrerat sig på hormoners inverkan på fettmetabolismen samt på kolesterolsänkande läkemedel och det förebyggande arbetet mot hjärt-kärlsjukdomar. T. är sedan 1998 medlem av styrelsen för Sigrid Jusélius stiftelse och sedan 2002 medlem av styrelsen för Paulo-stiftelsen. Han verkade 2001-02 som ordförande för Föreningen för invärtes medicin i Finland. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter