Tiililä, Osmo Tillbaka

Tiililä, Osmo Antero (f. 3/3 1904 Tfrs, d. 16/12 1972 Hfrs), teolog, teol.dr 1934. Tiililä var 1942-67 professor i dogmatik och etik vid Helsingfors universitet samt 1945-54 dekanus för teologiska fakulteten. Han hade en lågkyrklig, av väckelserörelserna präglad åskådning och utträdde 1962 ur den evangelisk-lutherska kyrkan i protest mot dess enligt hans åsikt alltför sekulariserade förkunnelse, utan att ansluta sig till något annat religiöst samfund. Tiililäs vidlyftiga litterära produktion omfattar bl.a. flera böcker som handlar om väckelserörelserna och kyrkans kris samt det stora arbetet Systemaattinen teologia (2 bd, 1951-54). Hans bok Kirkon kriisi (1962) är ett av den finska polemiska religiösa litteraturens förnämsta arbeten. Tiililäs memoarer Elämäni ja kirjani utkom 1973, 1993 det likaså postuma verket Teologin tie: mieleenjäänyttä ja mietteitä. (T. Junkkaala, O.T. -protestantti, 2004)TiililaOsmo.jpgTiililä, Osmo. Hans bok Kirkon kriisi (1962) är ett av den finska polemiska religiösa litteraturens främsta arbeten. Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, teologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 11.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 31.05.2017 av Lasse Sundman