Thomé, Verner Tillbaka

Thomé, Verner (f. 4/7 1878 Alajärvi, d. 1/6 1953 Hfrs), målare, bror till Valter Thomé. Han studerade vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors, där han hade Helene Schjerfbeck som lärare (1898-99), och i München (1901-02). Efter hemkomsten blev Thomé bekant med Magnus Enckell, och tillsammans tillbringade de sommaren 1903 på Hogland, som Thomé sedan ofta skulle återvända till. Den mörka tonen i hans landskap och figurbilder från denna tid ersattes snart av ett klarare ljus; detta kommer till synes bl.a. i Lekande gossar (1904). Efter att på nära håll upplevt de beskyllningar för tristess som en finsk utställning i Paris 1908 gav anledning till, övergick Thomé till ett intensivt färgmåleri i den rena palettens anda. Inspirerad av det intensiva sydfranska ljuset målade han bl.a. I Borélyparken (1909) i Marseille. Tidvis tillämpade han pointillismens metod, t.ex. i Badande gossar (1910). Akvarelltekniken låg alldeles särskilt väl för hans lynne; han hör till landets främsta akvarellmålare. Thomé var stiftande medlem i Septemgruppen. På äldre dagar odlade han en förfinad, klassiskt betonad ytmässigare stil. Han utförde ett stort antal porträtt, där särskilt de av kvinnliga modeller utmärks av en träffande karakteristik. Erhöll professors titel 1941. (Erik Kruskopf)

ThomeVernerThomé, Verner. Färgglöd och värme karakteriserar bilden från Borély-parken (olja 1909, Ateneum), som banade väg för den rena palettens måleri i Finland. Foto: Centralarkivet för bildkonst, K. Soinio.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer), grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 15.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 15.11.2010 av Sigbritt Backman