telekommunikation Tillbaka

telekommunikation, fjärröverföring, av grek. tele (fjärr) och lat. communicatio (utbyte), sammanfattande benämning för överföring av elektromagnetiska (inklusive optiska) signaler som är grunden för telefoni, telegrafi, radio- och tv-verksamhet samt i vidsträckt bemärkelse digital datakommunikation.

Skillnaden mellan traditionella telenät och datanät är minimal på kabel- och signalnivå, men rent logiskt har telenäten en struktur med specialiserade centraler som kopplar upp en relativt stabil förbindelse, medan datanäten fungerar decentraliserat så att digitala paket skickas till adressaten genom ett finmaskigt nät där rutten kan variera. Telenäten har intelligensen koncentrerad till centralerna, medan datanäten har den i den anslutna utrustningen och själva nätet enbart skickar rå data - ungefär som posten skickar paket. Detta ger datanäten stor flexibilitet, vilket innebär att också den traditionella teletrafiken flyttas allt mer över till paketdatanät.

Telefonnätet i Finland byggdes ut på såväl enskilt som på statligt initiativ. Post- och telestyrelsen beviljade tidigare enskilda telefoninrättningar koncessioner (till företagsformen var dessa aktiebolag, andelslag, föreningar eller kommunala verk), medan staten skötte fjärrtrafiken och telefontrafiken i glesbygderna. Numera är det fritt att bygga upp telefonisystem, och speciellt telefoni över datanätet ( IP-telefoni) börjar bli allt vanligare eftersom marginalkostnaderna är noll för samtal till alla dataanslutningar i hela världen. Allmän televerksamhet kräver nu endast en anmälan till Kommunikationsverket som övervakar tele- och datakommunikationerna i Finland.

Samtalen över det fasta telefonnätet minskade med över 30 % 2005, och för första gången var antalet samtalsminuter i mobilnätet större än i det fasta nätet. IP-telefoni kan inte mätas, eftersom den syns enbart som datatrafik, men den ökade troligen avsevärt - speciellt till utlandet.

Särskilt efter genombrottet för internet på 1990-t. (med Tim Berners-Lees http-protokoll som skapade World Wide Web) har den traditionella teletrafiken ersatts av datakommunikation. I början var e-post (elektronisk post) det viktigaste, men sedan skapades "nätsidor" med information som man kan titta på med en webbläsare (ett program). Internet har blivit ett stort "bibliotek" med stora mängder information om de mest olika ämnen. Också tidningarna har byggt upp "nättidningar". Senare har olika tjänster för nedladdning av musik och video blivit allt vanligare.

Fildelning är ett mycket effektivt sätt att distribuera en stor mängd data över många förbindelser till en stor mängd anslutningar. Det finns ingen central som skickar ut data, utan delar laddas ned från en mängd olika datorer i många små portioner. Tekniken uppkom för att distribuera musik och filmer samt program, och vissa tillämpningar har gett upphov till juridiska problem (upphovsrätten).

Överföring av text och ljud (telefoni och radio) kräver relativt liten kapacitet, men speciellt telefoni behöver överföring utan fördröjning. Dataströmmar (streaming) som används för att sända radio och tv över nätet klarar bättre korta avbrott, även om programmen då når mottagaren sekunder eller minuter senare än direktsändningar. Med fildelning laddas först alla data ned innan den används. Viss trafik som telefoni prioriteras därför inom nätet.

En ny tillämpning som kräver mycket snabba nät är videokonferenser av god kvalitet. Dessa kan användas för att spara långa och dyra resor samt arbetstid inom företag, utbildning, medicin och administration. Liksom telefoni måste också den trafiken prioriteras högt.

Inom ett område som utvecklas så snabbt som datanäten är standarder ett problem. Med en IP-telefon kan man inte ännu ringa till vilken annan IP-telefon som helst. Det vanligaste programmet för telefoni via datanätet, Skype, kan ta kontakt bara med ett annat Skypeprogram. IPTV använder liksom digital tv standarden MPEG2, men denna måste snart bytas ut mot en bättre standard, troligen MPEG4.

Speciellt rörliga bilder kräver allt mer bandbredd (kapacitet), och telefonkablarna av koppar klarar inte de framtida kraven. Därför byggs särskilda nät av optisk fiber - främst i Sverige, Sydkorea, Kanada och Japan. En enda optisk fiber kan i princip överföra hela Finlands internettrafik.

Det traditionella fasta telenätet med kopparkablar ersätts allt mer av radionät (GSM och i städerna 3G) som kan överföra både telefoni och långsam datatrafik. Inom GSM är maximala överföringshastigheten 9,6 kbit/s för GPRS och 384 kbit/s för EDGE, medan 3G i vissa fall kan ha gränsen över 1 Mbit/s. Ren datatrafik använder WLAN (på korta avstånd) eller liknande radionät som det finns en mängd olika system för.

Problemet med radionät är bristen på frekvensband. Enligt Shannons lag kan man sända endast en viss mängd information över ett givet frekvensband oberoende av teknik, så det finns heller inget hopp om framtida uppfinningar. Det man kan göra är att dela upp täckningsområdet så att varje kanal har färre kunder, d.v.s. man bygger en mängd små stationer eller en stor mängd riktantenner. Eftersom kapacitetskraven ökar snabbt, blir radionäten i framtiden närmast inomhusnät då det gäller mera krävande tillämpningar än telefoni, e-post och liknande.

De verkligt stora datamängderna måste skickas via optisk fiber där man utgår från anslutningar på 100 Mbit/s med 1 Gbit/s, vilket är på kommande (2007). Det är bara elektroniken som begränsar kapaciteten och den följer ungefär utvecklingen på datorsidan. Det är lätt att skicka data på flera kanaler (våglängder) i samma fiber med WDM-teknik. Rekordet för överföring över en fiber var 2006 mer än 10 Terabit/s (10 milj. Mbit/s) över 400 km. Kommersiell teknik klarade samma år 100 Gbit/s över en fiber, men utvecklingen är snabb och priserna sjunker hela tiden.

Enligt OECD hade i juni 2006 25 % i Finland (Sverige 23 %) s.k. bredbandsanslutning, men OECD beaktar också långsamma ADSL-anslutningar. Mest hade Danmark (29 %), Holland (28 %) och Island (27 %).

Om man ser till fiberanslutningar så går första platsen 2006 till Japan (3,8 %). Därefter kommer Sverige (3,6 %) och Sydkorea (3,4 %). I Japan och Sydkorea har antalet ADSL-anslutningar redan börjat minska. Finland hade bara några tusen fiberanslutningar. (Nisse Husberg)
telekommunikationer<i>1063520.jpgtelekommunikation. Det första GSM- samtalet i världen fördes 1991 av statsminister Harri Holkeri. Nätoperatör var Radiolinja, ett dotterbolag till Elisa Abp. Lehtikuva Oy, S. Gustafsson.

Telekommunikation.jpgTelekommunikation. Graf: Magdalena Lindberg.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
Internet, telekommunikation, telefonnät
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Telekommunikation
Skapat 10.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.06.2017 av Lasse Sundman