Tegengren, Helmer Tillbaka

Tegengren, Helmer (f. 29/4 1904 Närpes, d. 9/2 1974 Åbo), historiker och folklivsforskare, fil.lic. (disp.) 1941. T. var 1934-44 programchef vid Finlands rundradio i Åbo, 1945-53 akademisekreterare vid Åbo Akademi och 1953-71 professor i nordisk kulturhistoria och folklivsforskning. Han skrev bl.a. Kronoby sockens historia (1943) och arbetet En utdöd lappkultur i Kemi lappmark (1952), där han behandlade de s.k. fiskelapparna och fastslog, att tamrenhållningen är av relativt sent ursprung och att den samiska befolkningen i hög grad blandats och uppgått i den finska. T. lade därmed grunden för åsikten att härstamningen för den samiska ursprungsbefolkningen i Finland måste utrönas ur flera släktled för att inte förväxlas med de renskötande samernas, som flyttat in från Norge och Sverige på 1800-t. (Historiens studium vid Åbo Akademi, red. M. Engman, 1991)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi