Tawaststjerna, Erik Tillbaka

Tawaststjerna, Erik Werner (f. 10/10 1916 S:t Michel, d. 22/1 1993 Hfrs), pianist och musikforskare, fil.dr 1960. T. studerade pianospel i Hfrs, Moskva, Paris och Basel samt framträdde som konsertpianist från 1943 till mitten av 1950-t.; musikkritiker i Helsingin Sanomat sedan 1957. Han innehade 1960-83 professuren i musikvetenskap vid Helsingfors universitet och var forskarprofessor 1977-83.

Hans viktigaste verk är den Sibeliusbiografi i fem band, som utkom 1965--1988 översatt till finska (Anhava, Salmenhaara o.a.) och på originalspråket svenska 1991-97. I förkortad version föreligger verket på engelska, delvis även på svenska och ryska. En förkortad och bearbetad version av biografin utgavs 1997 av sonen Erik T. T. (se nedan). T. bedrev även forskningar i sovjetisk musik, vilket resulterade bl.a. i en studie över Sergej Prokofjevs opera Krig och fred (1960), och framträdde som en uppskattad föredragshållare. Barndomsminnen av T. utgavs 1990 i volymen Voces intimae. För Sibeliusbiografin erhöll T. Fakta Finlandia-priset 1989. - T:s son, pianisten Erik T. Tawaststjerna (f. 1951) studerade 1962-79 pianospel i Hfrs, Moskva, Wien och New York samt blev 1986 professor i pianomusik vid Sibelius-Akademin. Han höll som förste finländske pianist en konsert i Finlandiahuset och har spelat in hela Sibelius produktion för piano på skiva. Även tillsammans med sin hustru, Hui-Ying Liu (f. 1950 Taiwan) har han med framgång uppträtt i ett flertal länder.

TawaststjernaErik

Tawaststjerna, Erik. Tecknar i sin Sibeliusbiografi en fängslande kulturhistorisk översikt. Hans beundran för Sibelius framgår tydligt men han håller alltid distans, ofta parad med kärleksfylld ironi. Foto: Lehtikuva Oy, P. Jenytin.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
musikforskare, pianister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Musik
Skapat 21.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi