Tavastby Tillbaka

Tavastby, fi. Hämeenkylä, tätortsområde i v. Vanda med 7 300 invånare (2005), ingår i Myrbacka serviceområde. Den äldre bebyggelsen är villadominerad; flervåningshus finns i samhället Hasselbacken (fi. Pähkinärinne), som byggdes ut under förra delen av 1970-t. vid Lammträsk, en liten insjö. Tavastkulla gård, bildad på 1580-t. av tre hemman i T. by, ägdes på 1500- o. 1600-t. av släkterna Juusten och Gyllenlood, senare bl.a. av släkterna Rotkirch och Pelin; från 1942 innehades den av Tukkukauppiaiden Oy (Tuko Oy), som inrättade en kursgård för köpmän i huvudbyggnaden, uppförd i början av 1820-t. enligt ritningar av C.L. Engel. På gården grundades 1951 ett tegelbruk som sysselsatte omkring 50 personer. Bruket lades ned i början av 1990- talet. 1973 sålde Tuko ca 700 ha av Tavastkulla gård till Vanda stad. Ring III som löper igenom T. i väst-östlig riktning blev färdig 1972. Gårdscentrum ägs sedan 1990-t. av bolaget Hämeenkylän kauppa Oy, som hyr ut byggnaderna till olika företag som bedriver bl.a. hotell- och restaurangrörelse. I T. fanns förr de största kända järnmalmsfyndigheterna i s. Finland; de bearbetades 1785-88 av ett konsortium bestående av nyländska bruksägare. Gruvdrift i större skala bedrevs 1836-60 av Wanda bruk, som där utvann en tämligen högklassig järnmalm. Brytningen upphörde sedan malmtillgången sinat. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; J. Heikkilä/P. Mikkonen, Hämeenkylä: historiaa ja perinnetietoa, 1988)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, byar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Befolkning
Skapat 21.06.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman