Taucher, Gunnar Tillbaka

Taucher, Jarl Gunnar (f. 2/5 1886 Vasa, d. 15/3 1941 Hfrs), arkitekt. T. var delägare i arkitektbyrån Blomstedt-Cajanus-Taucher och verkade 1913-23 som byggnadsinspektör i Hfrs samt därefter som stadsarkitekt fram till sin död. I hans verk speglas tydligt övergången från 1920-talets nyklassicism till funktionalismen. Som stadsarkitekt ritade han ett flertal kommunala byggnader, bland dem bostadskomplexet vid Backasgatan 37-43 (1926), Helsingfors finska arbetarinstitut (1927), Sofielunds mottagningshem (1929), brandstationen i Berghäll (1934) samt folkskolorna i Kottby, Vallgård och Berghäll (den senare 1934, på sin tid betecknad som Nordens största). Bland hans senare arbeten märks särskilt Skatuddens passagerarterminal (tidigare tullmagasinet K8, 1938), Elverkets centralbyggnad vid Kampen (1938, senare tillbyggd enligt ritningar av Alvar Aalto) och yrkesskolan vid Barnhemsgränden 4 i Hfrs (1939).

Ett intressant inslag i stadsbilden är än idag de kiosker T. utformade under sin tid som stadsarkitekt, bl.a. de runda betongkioskerna från 1928, till en början med klassiska dekorationer; av dem står fyra ännu kvar. I början av 1930-t. ritade T. flera funktionalistiska typer av trä- och betongkiosker, där dekorationerna hade bytts ut mot reklamskyltar. Den senare så allmänna typen - en rund träkiosk med utskjutande tak - ritade han 1937. Denna var större än de tidigare kioskerna och kunde förses med elektricitet, avlopp och vattenvärmare. Senare ritade han ytterligare kioskerna vid Järnvägstorget, med klinkerplattor på fasaderna. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter