Tanner, Alfred Tillbaka

Tanner, Johan Alfred, känd som J. Alfr. Tanner, (f. 16/3 1884 Artsjö, d. 26/5 1927 Rautalampi), kuplettsångare. T. verkade först som byggmästare (1906) i Hfrs, men såg sig tvungen att byta yrke då en olycka (husras) inträffade på ett bygge i Brunnsparken. Han började göra sig ett namn som artist kring 1908-09; det egentliga genombrottet skedde 1910 som pausunderhållare vid biografteatern Helikon i Hfrs. T. framstår som den tidiga finländska populärmusikens främsta namn. Han gjorde inte egna melodier men använde friskt blandande redan kända, ofta utländska melodier och gav dem nya finskspråkiga texter; ofta ömsinta satirer över huvudstadens karaktärer. Detta "melodilånande" vilade på långa folkmusikaliska traditioner, som kuplettmakarna var bland de sista att föra vidare (en besläktad tradition återfinns i livaktig form på finlandsvenskt håll inom snapsvisan). Sitt mest kända alster, Kulkurin valssi, lånade han från svensk folkton.

T. framförde vanligen sina kupletter på scenen i form av karikerade kostymerade roller; detta kryddat med akrobatik, vilket han behärskade som tidigare gymnast. Med sina drygt sjuttio skivinspelningar (de tidigaste från 1911) var T. med tanke på den dåvarande begränsade skivmarknaden ovanligt flitigt inspelad. Den även bland finskemigranterna i USA turnerande T. fick en renässans under slutet av 1940-t. och inspirerade flera generationer underhållare, bl.a. Reino Helismaa. Se även populärmusik. (R. Hirviseppä, J.A.T., Kuolemattomat kupletit, 1947, Hupilaulun taitajia Pasi Jääskeläisestä Juha Watt Vainioon, 1969; L. Jauhiainen, Kuplettimestarit ja mestarikupletit, 1985; P. Jalkanen/V. Kurkela, Populaarimusiikki, 2003, M.-O Seppälä, Hauska poika. Kuplettilaulaja J. Alfred Tanner, 2009).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
visor, vokalister, byggmästare, kupletter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Musik
Skapat 16.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi