Tandefelt, Marika Tillbaka

Tandefelt, Marika Anna Birgitta (f. 21/12 1946 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1988, docent vid Åbo Akademi 1990, från 1991 professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Hfrs, dotter till Claus Tandefelt. Hon är mest känd för sina insatser inom tvåspråkighetsforskningen och den svenska språkvården i Finland. Inom de områdena har hon skrivit bl.a. monografierna Mellan två språk (diss., 1988), På vinst och förlust (1996) och handlingsprogrammet Tänk om... (2003) till stöd för svenskan som samhällsbärande språk i Finland. Flerspråkighet i historiskt perspektiv har inspirerat till boken Viborgs fyra språk under sju sekel (2002). Tandefelt är initiativtagare till Hugo Bergroth-sällskapet och leder sedan 1996 Svenska språknämnden i Finland. Hon är medlem av Svenska litteratursällskapets styrelse (1995-) och var ordförande för Teaterföreningen Lillan när Lilla teatern 2005 slogs samman med Helsingfors stadsteater som dess svenska scen. (Ann-Marie Ivars)

TandefeltMarikaTandefelt, Marika. Har vid sidan av sin vetenskapliga gärning ägnat sig åt kulturverksamhet i olika former. Foto: Schildts bildarkiv, M. Uusikylä.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språkforskning, professorer, forskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 13.01.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman